Plaga ściągaczy

Popularne „ściąganie” i problemy z tym związane coraz bardziej trapią nauczycieli i wykładowców. Moda na odpisywanie z przygotowanej w domowym zaciszu ściądze lub od kolegi z ławki nie pojawiła się u nas w ostatnich latach, lecz od jakiegoś czasu problem ten zdecydowanie narasta.

bezpieczeństwo narodowe Poznań

W ściąganie „bawią” się już uczniowie podstawówek, szkół średnich, gimnazjów, a nawet studenci zgodnie z zasadą „czym skorupka za młodu…”. Podług statystyk prowadzonych od trzech lat na największych polskich uczelniach prywatnych i państwowych problemu z tego rodzaju procederem nie mają tylko studenci z kierunków takich jak zarządzanie Poznań, filologia polska, turystyka i rekreacja Poznań, wychowanie fizyczne i bezpieczeństwo narodowe Poznań. Owa statystyka w najgorszym świetle przedstawia zaś studentów kierunków ścisłych, przyszłych matematyków i fizyków. Trudno wyobrazić sobie jakie konsekwencje w przyszłości może nieść ze sobą tego rodzaju praktyka i przyzwolenie społeczne, lecz z pewnością musimy zrobić wszystko, by sprawiedliwości stało się zadość , a szanse uczniów jak również studentów zostały zrównane.

About the Author