Praktyki podczas studiów

Kiedyś na studia decydowało się niewiele osób. W ciągu ostatnich kilku lat wszystko to bardzo się zmieniło. Dziś właściwie większość osób, zaczynając już naukę w liceum, myśli o przyszłych studiach. Z myślą o nich wybiera dodatkowe przedmioty, fakultety oraz egzaminy na maturze. Z kolei, już w trakcie studiów, nadchodzi zawsze pora na praktyki zawodowe. Każdy student może w ich trakcie zdobyć wiele praktycznych umiejętności, które uzupełnią jego teoretyczną wiedzę z uczelni.

Dobrym pomysłem na znalezienie miejsca na praktyki jest śledzenie aktualności na rynku pracy oraz regularne sprawdzanie ofert w urzędach pracy, ogłoszeniach prasowych lub w internecie. Wśród nich wiele jest również ofert praktyk i staży w różnych przedsiębiorstwach. Chociaż na wakacyjne praktyki trzeba poświęcić zwykle kilka tygodni, to jednak wysiłek się opłaca. Nierzadko nawet studenci po uzyskaniu dyplomu znajdują zatrudnienie właśnie w miejscu, gdzie odbywali praktykę. Zaliczenie praktyk jest niezbędne, by otrzymać zaliczenie całego roku na uczelni. Oprócz obowiązkowego wpisu w indeksie, student musi również dostarczyć obowiązkowe umowy, a nawet dzienniczek praktyk.

About the Author