Przedszkolne imprezy

Przedszkole ma uczyć dziecko funkcjonowania w grupie, a także przygotowywać do obowiązku szkolnego. Przede wszystkim są to regularne zajęcia takie jak rytmika, gimnastyka korekcyjna czy zajęcia plastyczne. Oprócz zajęć codziennych mają też miejsce specjalne spotkania kółek teatralnych, tanecznych, a coraz częściej również nauka podstaw języka obcego.


Każde przedszkole niepubliczne Szczecin dba o wszechstronny rozwój dzieci, dlatego często maluchy mogą uczestniczyć w nauce pływania, jazdy konnej, jazdy na nartach czy gry w tenisa. Urozmaiceniem zajęć są też dla nich różnego rodzaju wycieczki, np. do kina lub teatru, ale też do ogrodu zoologicznego czy na wieś. Mają one być nie tylko atrakcją, ale też okazją do pogłębiania wiedzy dzieci o świecie i kształtowania ich wyobraźni. Również rodzice często biorą udział w życiu przedszkola, przeważnie jako goście na licznych imprezach przygotowywanych przez dzieci. Pierwszą z nich jest zawsze pasowanie na przedszkolaka, ale potem wystawiane są jeszcze jasełka, organizowane przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca, a także uroczyste pożegnanie najstarszych grup.

About the Author