Świadectwa energetyczne

Jednym z największych kosztów utrzymania budynku jest jego ogrzewanie. Wszystko jest dobrze póki koszty te przekładają się na osiągnięcie odpowiedniej temperatury we wnętrzach, jednak często okazuje się, że dużo ciepła ucieka z budynku, ponieważ nie spełnia on standardów ochrony cieplnej. Od 2009 roku każdy budynek musi posiadać tzw. certyfikat energetyczny, który mówi o energochłonności budynku.
ok

Certyfikaty energetyczne Poznań to dokumenty niezbędne do oddania budynku do użytkowania czy przy jego sprzedaży. Widząc taki certyfikat, można obiektywnie ocenić wartość nieruchomości, a także możliwość jej modernizacji. Obowiązek posiadania takiego świadectwa jest elementem szeroko zakrojonych działań, które mają na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej. Jest to swojego rodzaju instrukcja dla użytkowników różnego rodzaju budynków, która wskazuje jak można zmniejszyć koszty związane z ich utrzymaniem. Często certyfikaty powstają już na etapie projektu budowli, co pozwala na spełnianie przez nią najwyższych standardów. Świadectwa powstawać też muszą w przypadku przeprowadzenia remontu, który zmienia charakterystykę energetyczną budynku.

About the Author